Premie dla młodych rolników
200 000 złotych dotacij
Nabór: 5 czerwca – 5 sierpni

Dla kogo :

1.Masz już 18 lat ale nie skończyłeś 41 lat
2.Nie rozpocząłeś prowadzenia działalności szybciej niż 24miesiące od dnia złożenia wniosku

Za rozpoczęcie prowadzenia działalności uznaje się:

– przyznanie płatności bezpośrednich
– skorzystanie z programów finansowych dla rolników
– kupno zwierzęcia gospodarskiego
– rozpoczęcia prowadzenia działu specjalnego produkcji rolne
3. posiadasz kwalifikacje zawodowe lub uzupełnisz je w ciągu 3 lat


Jakie wsparcie można otrzymać :

200 tys złotych bezzwrotnej premii :
I rata 70 % – 140 tys złotych
II rata 30 % – 60 tys złotych

Na co można przeznaczyć  dofinansowanie:

I rata 70 % – 140 tys złotych
-inwestycje budowlane
– zakup maszyn i urządzeń
– zakup stada
-zakup nasadzeń w sadach i plantacjach wieloletnich
-zakup gruntów rolnych
– zakup wartości niematerialnych i prawnych

II rata 30% – 60 tys złotych
Środki potrzebne do produkcji:
-nawozy
-środki ochrony roślin
-paliwo
-pasze
– pozostałe środki do produkcji
Scroll to Top